Česky

Facebook Tweet Rss
Img Img Img
alt

Naše ceny

Pro naši vzájemnou spolupráci používáme 5 modelů stanovení ceny. Jednoznačné určení ceny zcela na začátku projektu a její dodržení a neměnění je pro nás naprostým standardem.

Model cílové ceny

Pro stanovení ceny projektu je vytvořen zadávací protokol, který definuje, co vše musí být dodáno a jak bude testováno, ověřeno a předáno. Tento zadávací protokol je vytvořen za součinnosti zákazníka a z jeho zadání. Součástí zadávacího protokolu je termín dokončení a nepřekročitelná cena projektu. Pokud se v průběhu realizace zákazník rozhodne pro změnu svých požadavků, bude oboustranně doplněn zadávací protokol včetně případného posunu termínu dokončení a změny celkové ceny.

Model čas a materiál

Toto je nejjednodušší model. Totea IT na základě smlouvy nebo objednávky pracuje pro zákazníka dle jeho požadavků a je odměňována podle času, tedy dle skutečných člověkohodin. Faktury jsou pak vystavovány většinou měsíčně či týdně. Naši zaměstnanci mohou pracovat jak externě tak přímo u zákazníka.

Kombinovaný model cílové ceny a času a materiálu

V mnoha případech náš zákazník nemá zkušenost nebo čas pro tvorbu zadávací dokumentace a zadávacího protokolu. Často má pouze základní představu čeho by chtěl dosáhnout a co jsou jeho hlavní očekávané benefity. V tomto případě je většinou nemožné sestavit přesný rozsah projektu a zadávací protokol a tedy nelze určit ani celkovou cenu. Jedna z možností je najmout si firmu Totea IT aby za zákazníka sepsala podrobnou zadávací dokumentaci. Náš vedoucí projektu vyzpovídá klíčové zaměstnance ve vaší firmě a připraví všechny podklady pro podrobné zadání. Vedoucí projektu je odměňován dle odpracovaných hodin, tedy dle modelu času a materiálu.

Po té, co je celé zadání, včetně zadávacího protokolu, dokončeno a po té, co jsme si jisti, že obě strany opravdu rozumí rozsahu, cílům a požadavkům projektu, je určena nepřekročitelná cílová cena a termín dokončení. Vlastní projekt tedy bude dodán v modelu cílové ceny.

Model etapový

Etapový model je způsob, jak se vypořádat s rozsáhlým projektem, který je buď velmi drahý, nebo by mohl trvat velmi dlouho. Tento projekt je rozdělen na dílčí etapy, které jsou samostatně funkční a hlavně samostatně využitelné pro zákazníka. Klíčovým ukazatelem je zvýšení produktivity a efektivity byznysu zákazníka po dokončení každé dílčí etapy. V tomto modelu je ještě více důležité dbát na správné nastavení cílů celého projektu hned v jeho počátku.

Příklady cen

Služba nebo produkt Cena
Tvorba WWW stránek od 4990Kč
Tvorba kompletního eshopu od 8990Kč
Zprovoznění firemní email sítě 1990Kč
SEO 490Kč/hod
ABRA - konzultační zásahy 900Kč/hod
ERP - návrh firemních procesů 1200Kč/hod
Controlling firemních procesů 2500Kč/hod

* Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a my Vám zdarma připravíme základní cenovou nabídku.

HTML 5 Apace Cisco CSS CofeeScript MS Excel Facebook Java Joomla Linux Microsoft MS SQL MySQL PHP PostgreSQL TomCat UML XML